Organisering Vesterålen reiseliv

Vesterålen Reiseliv er en medlemsorganisasjon underlagt Fagutvalget for Reiseliv, som igjen er underlagt Vesterålen regionråd. Fagutvalget består av fem politisk valgte representanter fra kommunene samt en ordfører som leder. I tillegg velges det fem næringsrepresentanter inn i styret. Vesterålen regionråd utpeker leder.

Fagutvalg 2015-2019
15.09.201613:14 Vesterålen regionråd

Fagutvalget 2015-2019

Utvalgsmedlemmer - politisk valgte:
Tove Mette Bjørkmo, Sortland kommune - leder
Sture Pedersen, Bø kommune - personlig vararepresentant for leder
Halvar Rønneberg, Andøy kommune
Geir Viggo Pedersen, Bø kommune
Aina Nilsen, Hadsel kommune
Mona Sandvold, Sortland kommune
Hilde Hansen, Øksnes kommune

Næringsvalgte medlemmer:
Daniele Zanoni, Andøy kommune
Ingrid Lekven, Bø kommune
Robin Bolsøy, Hadsel kommune
Laila Inga, Sortland kommune
Ssemjon Gerlitz, Øksnes kommune

Representanter med møterett uten stemmerett:
Brita Erlandsen, Næringskonsulent Andøy kommune
Kine Johnsen, Næringskonsulent Bø kommune
Ola Morten Teigen, Næringskonsulent Hadsel kommune
Geir Breivik, Næringskonsulent Sortland kommune
Inge Dag Røkenes, Næringskonsulent Øksnes kommune

Varamedlemmer - politisk valgte:
May Johannessen, Andøy kommune
Sunniva Dahl, Bø kommune
Jacob N Jacobsen, Hadsel kommune
Johnny Karlsen, Sortland kommune
Yngve Hansen, Øksnes kommune

Varamedlemmer - næringsvalgte
Robert Svendsen, Andøy kommune
Lone Lamark, Bø kommune
May-Britt Grytvik, Hadsel kommune
Harald Mikal Jacobsen, Sortland kommune
Anne Brun, Øksnes kommune

Organisasjonskart 

Marten Bril