Foto: Alf Oxem (jakt) og Ben-Tommy Eriksen (hoppende fisk og fisker)
Les mer: Hovedside - Fiskevatn
 
Søk:
         
Fiskevatn        
         
         
Alle   HC - handikaptilpassete   Anadrome vassdrag
Andøy   Områder   Kart
BASSENGET - Buksnesvassdraget   Se   Se
BLEIKSVATNET (Store / Litle) - Bleikvassdraget   Se   Se
BØDALSVATNET - Roksdalsvassdraget   Se   Se
DALSVATNET - Nøssvassdraget   Se   Se
GRUNNVATNET - Roksdalsvassdraget   Se   Se
GRUNNVATNET - Stavevassdraget   Se   Se
GÅRDSELVA - Gårdselvvassdraget   Se   Se
HOLMEVATNET - Bleikvassdraget   Se   Se
KOBBEDALSELVA   Se   Se
KRINGELVATNET - Buksnesvassdraget (Buksnesfjord)   Se   Se
LANGVATNET - Buksnesvassdraget (Buksnes/Lovik)   Se   Se
LANGVATNET - Buksnesvassdraget (Lovik)   Se   Se
LANGVATNET - Gårdselvvassdraget   Se   Se
LITLVATNET - Lovika   Se   Se
MELAVATNET - Nordmelavassdraget   Se   Se
MELLOMVATNET - Buksnesvadraget   Se   Se
MÅVATNET - Stavevassdraget   Se   Se
NORDDALSVATNET   Se   Se
NØSSDALSVATNET - Nordmelavassdraget   Se   Se
PRESTELVA   Se   Se
PRESTVATNET - nord   Se   Se
PRESTVATNET - Sør   Se   Se
SELLEVOLLVALAN   Se   Se
SKOGVOLLVATNET   Se   Se
STAVEELVA - Stavevassdraget   Se   Se
STEINSVATNET - Steinsvassdraget (Nordmela)   Se   Se
STEINSVATNET - Steinsvassdraget (Åbergsjord)   Se   Se
STORELVA - Lovika   Se   Se
STORVATNET - Breivika/Skarstein   Se   Se
STORVATNET - Lovik   Se   Se
STORVATNET - Toftenvassdraget   Se   Se
TEINVATNET - Buksnesvassdraget   Se   Se
TOFTENELVA - Toftenvassdraget   Se   Se
Å-ELVA - Roksdalsvassdraget   Se   Se
ÅNESVATNET - Roksdalsvassdraget   Se   Se
ÅNESVATNET - Åse - Roksdalsvassdraget   Se   Se
ÅSEELVA   Se   Se
         
Andøy,Sortland   Områder   Kart
FORFJORDELVA - Andøy/Sortland   Se   Se
         
  Områder   Kart
FAGERHAUGVATNET - Straumevassdraget   Se   Se
HAUGVATNET - Oksbølvassdraget   Se   Se
HAVERSVATNET - Straumevassdraget   Se   Se
JØRLANDSVATNET   Se   Se
KRINGELVATNET - Straumevassdraget (Vest)   Se   Se
KRÅKHAUGVATNET - Ryggedalsvassdraget   Se   Se
LANGVATNET - Straumevassdraget (Vest)   Se   Se
LUBBERTTJØNNA - Ryggedalsvassdraget   Se   Se
OKSBØLVATNET   Se   Se
POLLÅSVATNET   Se   Se
RYGGEDALSVATNET - Ryggedalsvassdraget   Se   Se
SALTVATNET - Straumevassdraget   Se   Se
SKJØRISEN - Straumevassdraget   Se   Se
SKÅLBREKKVATNET - Husvågvassdraget   Se   Se
SLÅTTÅSVATNET   Se   Se
VARPA - Straumevassdraget   Se   Se
         
Hadsel   Områder   Kart
BITTERSTADELVA - Bitterstadvassdraget   Se   Se
DALSVATNET - Budalen   Se   Se
FLATSETVATNET STORE   Se   Se
FLØVATNET - Fløvatnvassdraget - Ingelsfjorden   Se   Se
GRUNNFJORDVATNET   Se   Se
GRYTTINGVATNET - Gryttingvassdraget   Se   Se
KALJORDELVA - Kaljordvassdraget   Se   Se
KALJORDVATNET - Kaljordvassdraget   Se   Se
KONGSELVVASSDRAGET – LITLVATNET   Se   Se
KONGSELVVASSDRAGET – STORVATNET   Se   Se
KONGSELVVASSDRAGET – TRIVATNET   Se   Se
LANGDALSVATNET - Falkfjordvassdraget   Se   Se
LITLVATNET - Vikvassdraget   Se   Se
RØRHOPVATNET   Se   Se
STORELVA - Breivikvassdraget i Hadsel   Se   Se
STORVATNET - Fiskebølvassdraget   Se   Se
TJØRNA - Fiskebølvassdraget   Se   Se
VIKELVA - Vikvassdraget   Se   Se
YTRE GÅRDSVATN   Se   Se
         
Hadsel,Sortland   Områder   Kart
FISKFJORDELVA -Fiskfjordvassdraget   Se   Se
FØRSTE FISKFJORDVATN - Fiskfjordvassdraget   Se   Se
         
Lødingen   Områder   Kart
GÅRDSVATNET - Svartskard   Se   Se
HEGGEDALSELVA - Kanstadfjorden   Se   Se
KJELLARBOTSVATNET - Teinvassdraget - Vågehamn   Se   Se
LAKSVATNET - Teinvassdraget - Vågehamn   Se   Se
LITLEVATNET - Storvatnvassdraget - Øksfjorden   Se   Se
SALTVATNET - Saltvatnvassdraget   Se   Se
SNEISELVA - Sneiselvvassdraget   Se   Se
SNEISVATNET - Sneiselvvassdraget   Se   Se
STORVATNET - Storvatnvassdraget - Øksfjorden   Se   Se
VASSOSVATNET   Se   Se
VESTPOLLELVA   Se   Se
VIKVATNET   Se   Se
         
Sortland   Områder   Kart
BEKKEVATNET - Frøskelandvassdraget   Se   Se
Blokken INNERVATNET   Se   Se
Blokken NERVATNET   Se   Se
BREMNESVATNET - Bremnesvassdraget   Se   Se
BYKVANTOA - Eidbuktvassdraget   Se   Se
GJERDHAUGVATNET - Frøskelandvassdraget   Se   Se
GÅRDSVATNET - Indre Straumfjord   Se   Se
GÅSFJORDVATNET   Se   Se
HARHALSVATNET   Se   Se
HOLMSTADELVA - Holmstadvassdraget   Se   Se
KALVVATNET - Frøskelandvassdraget   Se   Se
KJERRINGNESDALSVATNET - Kjerringnesvassdraget   Se   Se
KJERRINGNESELVA - Kjerringnesvassdraget   Se   Se
LAHAUGELVA - Valfjorden   Se   Se
LAKSELVA - Godfjorden   Se   Se
MIDTRE ROKSØYVATN   Se   Se
NEDRE ROKSØYVATN   Se   Se
OSHAUGELVA - Oshaugvassdraget - Valfjorden   Se   Se
OSVOLLELVA - Osvollvassdraget   Se   Se
OSVOLLVATNET - Osvollvassdraget   Se   Se
RISVATNET - Risevassdraget   Se   Se
SELNESVATNET - Selnesvassdraget   Se   Se
STRAUMFJORDELVA - Indre Straumfjord   Se   Se
STRAUMVATNET - Frøskelandvassdraget   Se   Se
SVANVATNET - Grimsbogen   Se   Se
SVANVATNET - Grimsbogen - sørsiden   Se   Se
SØRBOGVATNET   Se   Se
SØRFJORDELVA   Se   Se
VALFJORDVATNET- Oshaugvassdraget - Valfjorden   Se   Se
VIKELVA - Sortland   Se   Se
ØVRE ROKSØYVATN   Se   Se
         
Øksnes   Områder   Kart
ALSVÅGELVA - Alsvågvassdraget   Se   Se
ALSVÅGVATNET - Alsvågvassdraget   Se   Se
DRAGARVATNET   Se   Se
GRUNNVATNET   Se   Se
KJØRVATNET   Se   Se
KLEKSVATNET   Se   Se
KLOTINDVATNET - Klovassdraget   Se   Se
LIFJORDVATNET   Se   Se
LILLEVATNET - Alsvåg / Steinland   Se   Se
LILLEVATNET - Alsvåg / Steinsland   Se   Se
LITLE SMINESVATN   Se   Se
MELLOMVATNET - Klovassdraget   Se   Se
REKVATNET   Se   Se
SENNVATNET   Se   Se
STORE SMINESVATN   Se   Se
STORVATNET - Klovassdraget   Se   Se
STORVATNET - Nordsandvassdraget - Skogsøya   Se   Se
STRENGELVÅGFJORDVATNET   Se   Se
TUVENELVA - Steinlandsfjorden   Se   Se
ØVREVATNET - Nordsandvassdraget - Skogsøya   Se   Se
 

Reservasjon mot eventuelle feil

Jakt og fiske
Foto: Alf Oxem (jakt) og Ben-Tommy Eriksen (hoppende fisk og fisker) • 2016 © Systems by NorNet.no