Ansatte i Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd består av sekretariat og 3 avdelinger; Visit Vesterålen, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Regionalt kompetansekontor (RKK).

Ansatte
09.08.201614:28 Vesterålen regionråd

Randi Lervik, konst. sekretariatsleder Vesterålen regionråd
Telefon: 76 11 15 00
Mobil: 948 84 471
e-post: randi.lervik@vestreg.no

Hilde Ongstad, fagleder økonomi og personal Vesterålen regionråd

Telefon: 76 11 15 04
Mobil: 906 33 974
e-post: hilde.ongstad@vestreg.no

Siv Merete Reinholtsen, konsulent Vesterålen regionråd

Telefon: 76 11 15 00
e-post: postmottak@vestreg.no
sivreinholtsen@hotmail.com

Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet i Vesterålen

Telefon: 76 11 15 03
e-post: vibeke.suhr@vestreg.no

Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider Kultursamarbeidet i Vesterålen

Telefon: 76 11 15 05
e-post: kulsam@vestreg.no

Bård Meløe, daglig leder Vesterålen friluftsråd
Telefon: 76 11 15 06
e-post: friluftsraad@vestreg.no

Randi Lervik, MUSAM-koordinator
Telefon: 76 11 14 99
Mobil: 948 84 471
e-post: musam@vestreg.no

Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen
Telefon: 76 11 14 83
e-post: astrid@vestreg.no

Kjetil Paulsen, konsulent Visit Vesterålen
Telefon: 76 11 14 80
Mobil: 953 07 900
e-post: kjetil.paulsen@vestreg.no

Benedikte Andreassen, markedsmedarbeider Visit Vesterålen

Telefon: 76 11 14 84
e-post: turistinfo@vestreg.no


Lisa Sollie, salgs- og webansvarlig Visit Vesterålen
Telefon: 76 11 14 82
e-post: lisa@vestreg.no

Hans Arne Norbakk, prosjektleder Samhandlingsreformen

Telefon: 76 11 14 85
Mobil: 468 87 660
e-post: hans.norbakk@vestreg.no

Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK
Telefon: 76 18 50 41
Mobil: 917 91 940
e-post: jansteinar.eilertsen@oksnes.kommune.no

Camilla Carlsen, fagkonsulent RKK

Telefon: 76 18 50 40
Mobil: 911 04 967
e-post: camilla.carlsen@oksnes.kommune.no


Karianne B. Bråthen, fagkonsulent RKK
- ute i permisjon

Trym Ivar Bergsmo
Trym Ivar Bergsmo
Trym Ivar Bergsmo