Foto: Trym Ivar Bergsmo

Du er her: Hovedside
Vesterålen Regionråds Kulturkalender

Tildeling av Artist in residency Vesterålen

To kunstnere fra Island og Irland har fått tilbud om 14 dagers arbeidsopphold i Andøy og Bø gjennom Kultursamarbeidets internasjonale samarbeid. Sarah Lewtas fra Irland og Gréta Ósk Sigurðardóttir fra Island er valgt blant 27 søkere. Begge kunstnerne kommer til Vesterålen i høst.

[ Les mer ] 2.7.2015
Vi søker ny daglig leder for RKK Vesterålen

RKK Vesterålen samordner de faglige og økonomiske ressursene for kompetanseheving og etterutdanning for kommunalt ansatte i Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

RKK har p.t Øksnes som vertskommune og det er to stillinger knyttet til kontoret, leder og fagkonsulent.

RKK Vesterålen er underlagt Vesterålen regionråd med rådets arbeidsutvalg som styre og Kompetanseutvalget som fagressurs.

[ Les mer ] 29.6.2015
Kontaktreise til Øst-Island

Som en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Vesterålen kulturutvalg og kultursamarbeidet på Øst-Island, har daglig leder vært å besøkt samarbeidspartnere på Øst-Island. Reisens formål var å følge opp noen av samarbeidsområdene, og planlegging av videre kultursamarbeid mellom regionene.

[ Les mer ] 29.6.2015
Studietur til Orknøyene i regi av RKK Vesterålen

Studieturen ble gjennomført fra 31. mai til og med 4. juni 2015.
Kompetanseutvalget for RKK Vesterålen har sammen med Karrieresenteret i Vesterålen vært på studietur til Orkenøyene. I samarbeid med Orkney College/University of Highlands and Island Scotland la RKK opp til et opplegg hvor tema livslang læring, e-læring, helhetstenking utdanning/lokalsamfunn, karriereveiledning og system for frivillig innsats ble satt fokus på.

[ Les mer ] 5.6.2015
Tilbakestrømmere til Nordøst-Island

Frid Halmøy, Mariell Amelie Lind Hansen og Åshild Pettersen fra Vesterålen skal delta i et tilbakestrømsprosjekt på Nordøst-Island.

[ Les mer ] 2.6.2015
Tildeling av reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Svein Erik Tøien er tildelt reise- og arbeidsstipend til Øst-Island. Gjennom samarbeidet som Vesterålen kulturutvalg har med Øst-Island kulturråd, tilbys hvert år et arbeidsopphold. Ulike kommuner på Øst-Island har vært vertskap for ordningen. I år er første gang at Djúpavogshreppur kommune er vertskap.

[ Les mer ] 28.5.2015
TellTur

TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistering (postkassetrim). Her kan du finne turmål, registrere resultatene dine og konkurrere med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere turmål.
[ Les mer ] 22.5.2015
INVITASJON

TRENGER DU PRODUKSJONSLOKALER I SOMMER?

Kulturfabrikken Sortland vil bidra til at flere gode kunst- og kulturidéer blir en realitet. Sammen med Kultursamarbeidet i Vesterålen vil vi derfor sommeren 2015 tilby tilbakestrømmere med gode prosjekter mulighet til å bruke rom og saler vi har tilgjengelig til øving og produksjon. Bruk av lokalene vil være gratis, og Kultursamarbeidet kan bidra med reisestøtte, for de som får innvilget sin søknad.

[ Les mer ] 12.5.2015
Filmambulansen på veien i sommer

Filmfokus Vesterålen kjører prosjektet "Filmambulansen" i sommer på oppdrag for Nordnorsk Filmsenter. Filmambulansen skal besøke kommuner i Nordland og Troms. Invitasjon til kommunene er nå sendt ut.

[ Les mer ] 6.5.2015
Tildeling av prosjektstøtte Tilbakestrøm

Nikolai Endresen Dahl og Daniel André Antonsen fra Sortland, Nikoline Spjelkavik og Mariell Amélie Lind Hansen fra Andøy og Edvard Karijord fra Øksnes har fått tildelt prosjektstøtte Tilbakestrøm.

[ Les mer ] 5.5.2015
Bedre læring og trivsel for elever i Vesterålen - Skoleledere i Vesterålen med i nasjonalt prosjekt

Fylkesmannen i Nordland har i samarbeid med RKK og skoleledere i de seks kommunene i Vesterålen sagt ja til å delta i et delprosjekt i Utdanningsdirektoratets prosjekt «Regelverk i praksis».

[ Les mer ] 23.2.2015
Fylkesmannen om oppstartssamling av prosjekt i Vesterålen

Skoleeiere og skoleledere i Vesterålen var samlet på Sortland den 18. februar for å markere oppstarten av prosjekt Regelverk i praksis.

[ Les mer ] 23.2.2015
Skreifestivalen 2015 -
Høyverdig fisk i krokens tegn

Torsdag 12. februar 2015 gikk den årlige Skreikonferansen av stabelen, som en del av Skreifestivalen. Årets tema var linefanget fisk - høyverdig fisk i krokens tegn, et spennende tema som la til grunn et spennende program. Konferansen trakk mange deltakere, og landligge for fiskerne gjorde sitt for at så mange hadde anledning til å delta.

[ Les mer ] 23.2.2015
Kommunestruktur Vesterålen

Vesterålen regionråd var samlet til regionrådsmøte 20. februar 2015 i Lillesalen, Hurtigrutens Hus på Stokmarknes. Her var også representanter fra BDO for å presentere utredningen om kommunestrukturen i Vesterålen. Formannskapsmedlemmene fra kommunene i Vesterålen var også invitert. For å lese utredningen klikk her. For å se presentasjonen fra BDO, klikk her 20.2.2015
Innvandrere en ressurs for Vesterålen

I halvannet år har KUN Senter for kunnskap og likestilling drevet prosjektet «Innvandrere en ressurs for Vesterålen».

[ Les mer ] 9.2.2015
Utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen på plass 19.1.2015 


Søk etter ord:


 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2015 © Systems by NorNet.no